ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РОЗПОЧИНАЄ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ КАНДИДАТІВ НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ ЧОРНОМОРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ ДЛЯ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ МІСТА НА 2022 РІК

Стипендія Чорноморського міського голови – щомісячна виплата, що  призначається талановитій молоді міста за вагомі досягнення та значні успіхи  у навчанні, культурі та громадській діяльності в інтересах територіальної громади міста Чорноморська.

Вік кандидатів – від 14 до 35 років (включно).
Стипендія присуджується у наступних номінаціях:
1. «За значні успіхи у науково-дослідницькій роботі» (переможці чи лауреати міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад; зробили винахід; мають публікації в наукових виданнях; брали участь у роботі наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, що проводилися на міжнародному, всеукраїнському, обласному та міському рівнях);
2. «За значні успіхи у творчо-мистецькій роботі» (переможці чи лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів, виставок, що мають статус заходів та проводяться на міжнародному, всеукраїнському, обласному та міському рівнях);
3. «За значні успіхи у громадській роботі» (волонтери, члени органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій, об’єднань громадян тощо).
Кандидати надають до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради наступні документи:
– клопотання на ім’я міського голови;
– характеристика  кандидата із визначенням його досягнень за підписом керівника  відповідної юридичної особи;
– копія першої, другої сторінок паспорта (для осіб віком від 25 років – додатково третьої та четвертої сторінок паспорта), а також сторінки з останньою реєстрацією місця проживання або копія свідоцтва про народження (для осіб  віком до 16 років), засвідчена кандидатом;
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчена кандидатом;
– документи, які підтверджують досягнення (дипломи, грамоти, посвідчення, копії наказів  тощо);    
– письмова згода кандидата на обробку персональних даних, засвідчена кандидатом.

Документи повинні бути завірені мокрою печаткою організації, що клопоче про присвоєння Стипендії.
Документи подаються до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту до 24 грудня  2021року, каб. 421, 412, 416 виконкому.

Оголошення